Ekojarmark (illustrační foto)

Lesy města Olomouce, a.s. se účastnily tradičního Ekojarmarku v Olomouci dne 1.5.2013.