Překontrolujte prosím zadané hodnoty.
OK
Překontrolujte prosím zadané hodnoty.
OK
Objednávka byla úspěšně odeslána.
OK
Email byl úspěšně odeslán.
OK

Poptávka palivového dříví:

Pomocí tohoto formuláře si můžete poptat palivové dříví.

jméno:

příjmení:

email:

telefon:

místo odběru:

chci:

Pokusná novinka

Více informací

Škody na lesních porostech (způsobené bobrem evropským)

Více informací

Naše nová odvozní souprava

Více informací
email.png, 3,4kBlesyol@lesyol.cz

Historie společnosti - Lesy města Olomouce, a.s.

Lesy města Olomouce, a.s. je společnost zřízená městem Olomouc z důvodu zajištění péče o lesní majetek města Olomouce.

Město Olomouc již od svého vzniku usilovalo o získání lesních porostů, obklopujících rozvíjející se město. Důvodem bylo vždy využívání lesa obyvatelstvem města. Les poskytoval palivo, konstrukční materiál pro stavbu budov, zdroj potravy pro obyvatele města a jím chovaná hospodářská zvířata, zdroj energie pro obyvatele i rozvíjející se průmysl (vápenka Grygov, pivovary aj.).

Užívání lesa se v průběhu času přizpůsobovalo momentálním potřebám společnosti. Stoupá tak význam lesa pro zadržení vody v krajině a rovnoměrnost průtoků ve vodních tocích, kvalitu vody ve vodních zdrojích. V současnosti enormně stoupá význam lesa pro rekreaci obyvatel města.

Nejstarší část majetku města se vztahuje k roku 1352, kdy město dostalo les v Kú Grygov darem od krále ( dnes Království Grygov). Postupem staletí se majetek města zvětšoval koupí od jiných vlastníků (Jan z Lipé, kardinál Dietrichstein,, Lichtensteinové…)až na 3600 ha v roce 1936. Poválečné příděly zvětšily majetek na čtyři tisíce ha a tato rozloha byla i v roce 1993 předmětem restitucí.

V současné době je lesní majetek města Olomouce 5. největším obecním majetkem v ČR, v rámci Olomouckého kraje je největším nestátním vlastníkem lesa. Nejvyšší kóta lesního majetku města dosahuje 707 m n.m. (vrchol Pomezí u obce Huzová) a nejníže položená část s nadmořskou výškou 202 m n.m. leží v lese Království u Grygova. Lesní majetek zasahuje do 1. až 5. lesního vegetačního stupně.
www.resi-design.cz
loga.png, 16kB

Hlavní poslání společnosti je při šetrném způsobu hospodaření rozvíjet estetickou a rekreační hodnotu lesů a zpříjemňovat pobyt návštěvníků lesů při zachování přírodního lesního bohatství.

www.lesyol.cz © 2013 Všechna práva vyhrazena.